A Sárkány DSE ifjúsági játékosainak támogatási rendszere

A Sárkány DSE 2011. július 14-i elnökségi ülésén határozatot hozott arról, hogy 2011. szeptemberétől kezdve minden év szeptemberében és márciusában a megelőző félév (első alkalommal: év) hat legjobban fejlődő ifjúsági játékosa alanyi jogon versenytámogatásban részesül. A támogatás mértéke két tényező függvénye: egyfelől mekkora összeg áll rendelkezésre elosztásra, másfelől, milyen súlyozott élőnyerést tudnak az ifjúsági játékosok felmutatni.

A súlyozott élőnyerés kiszámítási módja:

Minden egyes élőnyerésért, amennyiben az az élőnyerés

Ez a rendszer teljes objektivitásra törekszik, és arra igyekszik ösztönözni az egyesület ifjúsági játékosait, hogy minél nagyobb számban próbáljanak felfejlődni, saját maguk és az egyesület hasznára is: mindenki számára nyitott a lehetőség bekerülni a legjobb hat ifi közé. További külön támogatás jár azoknak, akik országos bajnokságon eredményesen képviselik az egyesületet, de az nem számít bele a kreditrendszerbe, azt külön támogatás formájában kapják.

A 2010. és a 2011. várható szeptemberi élők alapján, amennyiben az elnökségi ülésen megszavazott 120 000 forint (osztva két részletben, 2011. szeptemberében és 2012. márciusában realizálva: 60 000 forint) az egyesületi költségvetésben realizálódni tud, a következő hat ifjúsági korú játékos:

fognak várhatóan részesülni.

Budapest, 2011. augusztus 14.Nádasi Balázs elnök sk.